قلب های شکسته

تا حالا توجه کردید پسرا انسان های بیگانه با درسی هستند که آخرش همه اشون میرند برق یا فنی؟!؟

تاحاالا توجه کردید نظم در مدارس پسرانه چیزی است که هیچوقت وجود نداره؟!؟؟

نوشته شده در سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ساعت 16:44 توسط مهر ناز

آنقدر مرا سرد کرد از خودش...از عشق...که حالا به جای دلبستن یخ بسته ام آهای!!!روی احساسم پا نگذارید ... لیز میخورید.

نوشته شده در شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ساعت 14:56 توسط مهر ناز

زندگی را اشکی بیش نمیدانم پس بگذار با اشک چشمانم بنویسم:

دوستت دارم

نوشته شده در شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ساعت 14:53 توسط مهر ناز


زندگی تعداد نفسها نیست!

زندگی تعداد لبخندهای

کسانیست

که دوستشان داری
نوشته شده در یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ساعت 17:54 توسط مهر ناز

نوشته شده در سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ساعت 20:59 توسط مهر ناز
قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت