روشنایی مهتاب

نوشته شده در پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:44 توسط فرزانه | |

نوشته شده در پنجشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:43 توسط فرزانه | |

نوشته شده در جمعه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۳ساعت 15:12 توسط فرزانه | |

عکس متن عاشقانه

نوشته شده در سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ساعت 17:38 توسط فرزانه | |

عکس های متحرک فانتزی از دختر و پسر

 

نوشته شده در سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ساعت 17:37 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 17:5 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 17:1 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 17:0 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 17:0 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 16:59 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 16:57 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 16:57 توسط فرزانه | |

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 16:56 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 16:55 توسط فرزانه | |

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۳ساعت 15:52 توسط فرزانه | |

عکس های عاشقانه 

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 12:43 توسط فرزانه | |

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 12:41 توسط فرزانه | |

 

 

 

عاشقي    يعني     طلوع      زندگي

با    صداقت   همنشين    گل   شدن

عاشقي  يعني    که   شبها  تا  سحر

وارد    دنياي      روياها        شدن

عاشقي    يعني     تحمل   ،   انتظار

مثل      ماه   آسمان     تنها    شدن

عاشقي    يعني    دو   ديده   تا  ابد

پر    ز گهر هاي    دريايي      شدن
نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 12:40 توسط فرزانه | |

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 12:33 توسط فرزانه | |

نوشته شده در سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 14:59 توسط فرزانه | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت