نیمکتی در تاریکی شب

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 17:5 توسط فرزانه|

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 17:1 توسط فرزانه|

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 17:0 توسط فرزانه|

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 17:0 توسط فرزانه|

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 16:59 توسط فرزانه|

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 16:57 توسط فرزانه|

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 16:57 توسط فرزانه|

 

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 16:56 توسط فرزانه|

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 16:55 توسط فرزانه|

نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 15:52 توسط فرزانه|

عکس های عاشقانه 

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 12:43 توسط فرزانه|

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 12:41 توسط فرزانه|

 

 

 

عاشقي    يعني     طلوع      زندگي

با    صداقت   همنشين    گل   شدن

عاشقي  يعني    که   شبها  تا  سحر

وارد    دنياي      روياها        شدن

عاشقي    يعني     تحمل   ،   انتظار

مثل      ماه   آسمان     تنها    شدن

عاشقي    يعني    دو   ديده   تا  ابد

پر    ز گهر هاي    دريايي      شدن
نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 12:40 توسط فرزانه|

نوشته شده در چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 12:33 توسط فرزانه|

نوشته شده در سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 14:59 توسط فرزانه|

نوشته شده در سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 14:55 توسط فرزانه|

عکس های عاشقانه 14 450x253 جدیدترین عکس های  عاشقانه (سری3)

نوشته شده در سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 14:53 توسط فرزانه|

عکس های عاشقانه 8 450x253 جدیدترین عکس های  عاشقانه (سری3)

نوشته شده در سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 14:52 توسط فرزانه|

عکس های عاشقانه 1 450x273 جدیدترین عکس های  عاشقانه (سری3)

نوشته شده در سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 14:51 توسط فرزانه|

نوشته شده در سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 10:42 توسط فرزانه|


آخرين مطالب
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» باهم

Design By : Pichak